Değerler ve Projeler Derneği
         
 
 
DEĞERLER ve PROJELER DERNEĞİ
The Voulations and Projects Assocation
 
 
Yönetim Gurusu
       
   
DEĞERLERİMİZ

Derneğimiz temel değerler olarak şunları benimseyerek, proje ve çalışmalarında bu çerçeve dışına çıkmamaya özen göstermektedir.

Milli ve Manevi değerlerimiz

 • Dil
 • Tarih
 • Kültür
 • Vatan
 • Bayrak
 • Marş
 • Din
 • Aile
 • Şehitler
 • İnsani değerler: özgürlük, eşitlik, hoşgörü, barış, dürüstlük ve doğruluk.
 • Etik değerler: iyi niyet, incelik, saygı, sadakat, vefa, ölçülülük, yüreklilik, sorumluluk ve adalet.

Maddi değerlerimiz

 • Gençlik
 • Kadın
 • Öğretmenler
 • Okullar
 • Yazarlar, aydınlar ve eserleri
 • Doğal kaynak ve güzellikler
 • Tesislerimiz
 • Tarımsal Ürünlerimiz
 • Markalarımız
 • Temel Kurumlarımız
 • Tarihi ve kültürel eserler
 • Camiiler

 

 

BİZİ BİZ YAPAN DEĞERLER

Bir medeniyetin oluşumunda maddi unsurlar kadar milli ve manevi değerlerde önemlidir. Medeniyetleri oluşturan insandır. İnsan ise hem maddi hem manevi özellikleri olan bir varlıktır. Bedeni özelliklerinin yanı sıra manevi özellikleri de insanı insan yapan özelliklerdir. Maddeye önem verip maneviyatını unutan bir insan yaşam bulduğu bu dünyada mutlu bir hayat sürmesi mümkün değilse, maddi değerlere önem verilip manevi değerler unutulduğu müddetçe bir medeniyetin uzun sürmesi de aynı şekilde mümkün değildir.
Günümüzde bir yandan şiddet ve terör olayları, hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk olayları dünyada yaşayan bütün insanların maddi hayatını tehdit ederken, diğer yandan da maddiyata önem vermenin, inanç değerlerinin arka plana itilmesi gerekliliğini ortaya koymaya çalışan bilimsel izahı olmayan birçok yanlışlıklar ortaya sürülmektedir. Bizleri kurtaracak pek çok model önümüze sürülmek istense de çağımızda ki bu problemlerle başa çıkabilmemizin yolu, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmakla olacaktır. Nitekim bugün birçok toplum kurtuluşu kendi milli ve manevi değerlerine geri dönmekle mümkün olacağını ifade eder hale gelmiştir.
Bir milleti millet yapan temel değerlerin başında milli ve manevi değerler gelmektedir. Vatan, bayrak, kültür, dil, marş vb. gibi unsurlar milli değerlerimizi; Din ise, manevi değerlerimizi ifade etmektedir.

Bir toplumu ayakta tutan ve onu geleceğe taşıyan değerler vardır. Bu değerlerin belli başlılarını söylemek gerekirse; bunlar dil din, aile, vatan, tarih, töre, sanat ve kültür, bayrak şeklinde sıralayabiliriz.

DİN

Din, bir toplumun en başta gelen ihtiyacıdır. İnsanlar mânevî desteğini dinden alır; güven ve cesaret kazanırlar. Sabırlı ve azimli olmayı öğrenir; hayatın sıkıntı ve zorluklarına karşı direnme gücüne sahip olurlar. Din duygusundan uzak bir insan, kendini boşlukta hisseder. Temelsiz bir duvar misali, hayatın rüzgâr ve fırtınalarına karşı direnemez. İhtiyar dünyamız, uzun süre ayakta kalabilen dinsiz bir topluma şahitlik etmemiştir.

Hakiki bir din, insanı hayata hazırlar. Üzüntülü ve sıkıntılı zamanlarında teselli kaynağı olur. İnsan, dünyada var olmanın anlamını idrak eder. Kendini yoktan var eden, yedirip içiren, nimetlerle donatan Rabbini tanır. İnsanî değerlere sahip olur. Dünyada mutluluğa ulaşır. Kalben müsterih olur. Hayatın yalnız dünyadan ibaret olmadığını bilir ve dünyada kaybettiği şeyler için üzülmez. Ölünce de sonsuz mutluluğa erişir.
İşte biz, Türkiye vatandaşları olarak bu özellikleri taşıyan İslâm gibi bir hak dine mensubuz. "Şüphesiz Allah katında hak din ancak İslâm"dır" (Âli İmran Suresi, Ayet: 19)

DİL

Bizi biz yapan değerlerin ikincisi dildir. Çünkü dil, insanlar arasında anlaşma ve iletişim aracıdır. Dildeki birliktelik sağlıklı iletişimi sağlar. Kuralları alt üst olmuş bir dilin konuşulduğu toplumda kaos oluşur. Farklı yaş grupları ve nesiller arasında sağlıklı bir iletişim kurulamaz. Dili bozulan bir toplum, başka toplumlara özenti içine girer. Aslını ve benliğini kaybeder. Millî duygularını yitirir. Başkalaşır.
Türkçemiz, başta Ortadoğu ve batı dilleri olmak üzere yabancı dillerin bombardımanı altındadır. Bu durumu günlük olarak, iş yeri levhaları, gazete, TV ve radyoların isim ve programlarında çok sık görebilirsiniz. Konfüçyüs der ki: "Bir toplumu yıkmak istiyorsanız, önce onun dilini bozun."

TARİH

Miletler için tarihin önemi de çok büyüktür. "Tarih, bir milletin hafızasıdır. Tarihini bilmeyen milletler, hafızasını kaybetmiş insana benzer." Geçmişini bilmeyen bir millet, geleceği ile ilgili sağlıklı adımlar atamaz. Başka milletlerin tuzağına düşerler. Millî kültürün temeli de, millî tarihtir. Olayları iyi teşhis edebilirsek isabetli çözümler üretebiliriz. Çünkü, her olayın benzeri geçmişte de yaşanmıştır. İbni Haldun der ki: "Suyun suya benzediği gibi, gelecek de geçmişe benzer." İbret alıp sağlıklı değerlendirme yapabilmek, yeniden yanlışa düşmemek için Mehmet Akif"in şu beytini iyi anlamak gerekir:

"Tarih ezeli bir tekerrürdür, diyorlar, /Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?"
Genç nesillere geçmişlerini ve tarihlerini öğretmek, hiç ihmal edilmemesi gereken bir zorunluluktur. Küreselleşen dünya ve karmaşık hale gelmiş olaylar karşısında sağlıklı bir yol haritasına sahip olmak istiyorsak, bu üç önemli değere sahip çıkmak zorundayız. Şunu çok iyi bilmeliyiz ki:
Din, bir toplumun varlık sebebidir.
Dil, bir toplumun can damarıdır.
Tarih, bir milletin hafızasıdır.

VATAN

Üzerinde yaşanılan ve kültürün oluşturulduğu topraklara vatan denilmektedir. Vatan sadece toprak parçası değildir. Vatan üzerinde yaşayan insanlar için hürriyet demektir. Esaret altında olmamak demektir. Bu sebeple yaşadığımız bu topraklara bir toprak parçası olarak bakmamak gerekir. Nitekim Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşında vatanımızın önemini şöyle ifade etmektedir.
Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Vatanı sevmek, düşmanlara onu terk etmemek, kendisine gelecek her türlü zarara karşı gerekli tedbirleri almak ve gerektiği zaman onun için canını vermek kutsal bir vazifedir. Türkiye'miz bizim için en vazgeçilmezlerdendir. Ayrıca şu husus unutulmamalıdır ki, vatan sevgisi imandandır.

AİLE

Yüce Rabbimiz yaşadığımız bu alemi ve içinde var etmiş olduğu her şeyi insan için, onun mutlu ve huzurlu olması için yaratmıştır. İnsanın en mutlu ve en huzurlu olduğu yer ise ailesinin yanıdır. Aile bir toplumun en küçük birimi ve temel taşıdır. İnsanların meydana gelişi, olgunlaşması ve sağlıklı nesillerin oluşması aile müessesesi ile mümkündür. Sağlıklı ve sağlam bir toplumun oluşması için birbirlerini seven, yardımlaşma ve dayanışma ruhu içerisinde kederleri ve sevinçleri paylaşan aile yapısına ihtiyaç vardır. Aileler ne kadar mutlu ve huzurlu olursa, toplumda o kadar güçlü ve kuvvetli olur. Bu sebeple toplumumuzun en önemli yapı taşlarından biri olan aile hayatının korunması hepimize üşen bir vazifedir.

 

BAYRAK

Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş bayrak, sadece kumaştan ibaret değildir. Bayrağa değer veren bir milletin kendisidir. Arif Nihat Asya Bayrak şiirinde bu hususu ne güzel ifade etmiştir.
Ey, mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü!
Işık ışık, dalga dalga bayrağım,
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...
Gölgende bana da, bana da yer ver !
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar.
Yurda ay yıldızın ışığı yeter.
Bayrağımız her birimizin sevdasıdır. Milletimizin temel nişanesidir. Her nerde görülürse Şanlı tarihimizi hatırlar ve Yüce Milletimizin varlığını yanımızda hissederiz.

KÜLTÜR, SANAT

Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları oluşturmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütününe denir. Kültür, toplumların oluşturduğu bütün güzellikleri ifade eden bir kavramdır. Şiir, hikaye, müzik, vb. gibi sözlü veya yazılı edebiyatın ürünü olan ve dili oluşturan bütün eserler, bayramlar, seyirlik oyular, mimari, yeme-içme, giyim-kuşam ve halk oyunları hep kültürün birer parçasıdır. Bugün özellikle bozulmamasına yönelik en büyük gayreti kültürümüze göstermeliyiz. Düğünlerimizde, eğlencelerimizde, cenazelerimizde toplum yaşantımızın her kesiminde kendi özümüze ait şeylerin yavaş yavaş yıpratılarak hayatımızdan çıkarılmaya çalışıldığına şahit olmaktayız.

BİR TOPLUMUN HUZUR, BİRLİK VE DİRLİK, GÜVEN İÇİNDE DAİM OLMASI İÇİN DEĞERLERİNİ YAŞATMASI VE ONA GÖRE YAŞAMASI GEREKİR.

 

 
   
tasarım iDAsoft
   
    Adres : Güzeltepe Mah. Simon Bolivar Cad. Abidin Daver Sok. No:7/1 Çankaya/ANKARA
Tel : 0312 440 50 60 - Faks : 0312 440 50 69
E-Posta : dpdernegi@gmail.com